วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ความรู้จากบทสะท้อน

                                                     
                                     ความรู้จากบทสะท้อน
                                   https://plus.google.com/u/0/b/112446642407597562431/112446642407597562431/posts  turmhoi

เป็นองค์ความรู้ที่สะท้อนอดีตที่ต้องจดจำเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ก่อนปรับใช้ในชีวิตประจำวันในแนวกลอน
เป็นองค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่มาที่ไปของผู้สังเคราะห์องค์ความรู้ที่นำไปสู่การเขียนและการนำเสนอผู้สนใจไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น