วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ความรู้จากบทสะท้อน2

                                  ความรู้จากบทสะท้อน2
            

เป็นองค์ความรู้ที่เสนอในแนวกลอนด้นอีสานให้แนวคิดและสะท้อนแนวดำเนินชีวิตประจำวัน


เป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเป็นที่เกิดแนวคิดใหม่ในการปรับประยุกต์สู่การพัฒนารูปแบบการเขียนบทความ คำกลอน บทกลอน เรื่องราวต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น