วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ความรู้จากบทสะท้อน3

ความรู้จากบทสะท้อน 3เป็นความรู้เกี่ยวกับการนำวิธีการคิดแบบ "นาพินโมเดล"ไปใช้สังเคราะห์และเลือกสรรสิ่งใหม่อย่างเป็นระบบสำหรับการเขียนข้อความสร้างสรรค์และบทกลอน
the napinmodel  synthesize procedure and original creative thinking in school and experience crystal value to tell.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น