วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ศูนย์รวมองค์ความรู้ "นาพินโมเดล": ความรู้จากบทสะท้อน 4

ศูนย์รวมองค์ความรู้ "นาพินโมเดล": ความรู้จากบทสะท้อน 4: ความรู้จากบทสะท้อน 4 https://plus.google.com/u/0/b/106826589431856079070/106826589431856079070/posts   initiate เป็นการริเริ่มในก...

ความรู้จากบทสะท้อน 4

ความรู้จากบทสะท้อน 4เป็นการริเริ่มในกระบวนการคิดเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ที่นำไปสู่สิ่งใหม่ในองค์ความรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบ "นาพินโมเดล"
napinmodel creative thinking innovation for new and not same anothers.เป็นองค์ความรู้ที่นำวิธีการคิด "นาพินโมเดล"ไปใช้อย่างสร้างสรรค์
the napinmodel knowledge management for creative and more implementation.


ศูนย์รวมองค์ความรู้ "นาพินโมเดล": ความรู้จากบทสะท้อน3

ศูนย์รวมองค์ความรู้ "นาพินโมเดล": ความรู้จากบทสะท้อน3: ความรู้จากบทสะท้อน 3 https://plus.google.com/u/0/b/109947756294426775870/+Napinmodelnstbsungkreeb/posts   innov เป็นความรู้เกี่ยว...

ความรู้จากบทสะท้อน3

ความรู้จากบทสะท้อน 3เป็นความรู้เกี่ยวกับการนำวิธีการคิดแบบ "นาพินโมเดล"ไปใช้สังเคราะห์และเลือกสรรสิ่งใหม่อย่างเป็นระบบสำหรับการเขียนข้อความสร้างสรรค์และบทกลอน
the napinmodel  synthesize procedure and original creative thinking in school and experience crystal value to tell.


ศูนย์รวมองค์ความรู้ "นาพินโมเดล": ความรู้จากบทสะท้อน

ศูนย์รวมองค์ความรู้ "นาพินโมเดล": ความรู้จากบทสะท้อน:                                                                                             ความรู้จากบทสะท้อน                            ...