วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ความรู้จากบทสะท้อน 4

ความรู้จากบทสะท้อน 4เป็นการริเริ่มในกระบวนการคิดเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ที่นำไปสู่สิ่งใหม่ในองค์ความรู้ด้วยกระบวนการคิดแบบ "นาพินโมเดล"
napinmodel creative thinking innovation for new and not same anothers.เป็นองค์ความรู้ที่นำวิธีการคิด "นาพินโมเดล"ไปใช้อย่างสร้างสรรค์
the napinmodel knowledge management for creative and more implementation.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น